Informasjonsmøter for foreldre/foresatte.

Mandag 28. august kl. 1730 for 2STA,2STB og 2STC og kl. 1900 for 2IDA og 2IDB

Tirsdag 29.  august kl. 1730 for 1STA og 1STB og kl. 1900 for 1IDA,1IDB,1IDC og 1STC

Skolestart 2017-18

Ordføreren i Bø kommune Olav Kasland, åpna skoleåret 2017-18 på Bø vgs i dag 21. august 2017.

Jubileum på Bø vgs

Ved skulestart i august 2017 er det 4 tilsette som kan feire tenestejubileum!

Skolestart for elever mandag 21. august.

Alle elever møter i festsalen kl. 08.30.

Vel møtt til nytt skoleår!