Velkommen til nytt skoleår!

Alle elever møter i festsalen mandag 20. august kl. 0830.

Innovasjonscamp på VG1

I to dager har Vg1 hatt innovasjonscamp på BØ vgs. Temaet var «Google-camp» og elevene kunne velge mellom 3 oppdrag.

Flotte eksamensresultater og svært høy gjennomføring.

Foreløpig oversikt viser at skolen har gledelig høy gjennomføring.Hele 93% av elevene har fullført og bestått, noe som er høyeste nivå de 10 siste årene.

Innovasjonscamp på VG2

I to dager har VG2 hatt innovasjonscamp på Bø vgs. Temaet var «Google-camp» og elevene kunne velge mellom 3 oppdrag.