Studieorienteringsdag

Elevane på VG3 fekk informasjon om sju ulike universitet i Noreg. Dei fekk informasjon om utdanningstilbod ved studiestadane og om livet som student. Presentasjonane vart helde av studentar ved dei ulike universiteta og representerte ulike studieprogram.

Jentene tok pokalen hjem!

Jentene på toppidrett fotball vant futsalcup i Skien etter 3-2 mot Grenland Folkehøyskole i finalen. Bø vgs. har nå vunnet cupen 3 ganger og beholder dermed vandrepokalen. Bra jobbet.

Danseworkshop

I løpet av fire dager har elever (og noen lærere) fått gleden av å delta på danseworkshop med Absence crew i regi av den kulturelle skolesekken. Intensiv og fengende aktivitet!

Trusler mot videregående skoler

Politiet i hele landet har den siste tiden observert en økning i antall falske trusler og nødmeldinger på internett. Truslene er rettet i all hovedsak mot skoler og andre offentlige institusjoner.

Hendelsene har økt i omfang i løpet av høsten 2019, og spesielt siden begynnelsen av januar 2020. Politiet vurderer alltid om det er fare for liv og helse når de blir kjent med alvorlige trusler. De vurderer situasjonen fortløpende, bl.a. om det er behov for å sette inn tiltak for å trygge elever, ansatte og innbyggere for øvrig i samarbeid med skolene og andre berørte. Hver enkelt melding blir vurdert om det er fare for liv og helse. Politiet minner om at det er straffbart å fremsette trusler som er egne til å fremkalle frykt og vi ser alvorlig på slike handlinger. De falske truslene fremstår for politiet som et forsøk på å skape utrygghet og frykt. Politiet ser det som lite sannsynlig at intensjonen er å realisere truslene som framsettes. Deres oppfordring er at alle fortsetter å gå på skolen og på jobb. Skolene i Vestfold  og Telemark fortsetter derfor normal drift. Dersom det kommer trusler som vurderes som reelle, vil skolene bli umiddelbart orientert.

Feb.
17
Feb.
23
Apr.
06
Apr.
13
Mai
01
Fri
Arbeidernes dag 
Se flere hendelser