Besøk av elev- og lærlingeombudet.

Elevene i vg-1 har hatt besøk av elevombud Magnus Bekkevold.

Skolestart

Mandag 19. august 2019, kl 08.30 starta nytt skoleår ved Bø vgs!

Informasjonsmøter for foreldre / foresatte

Tirsdag 29. August kl 1800 (1IDA og 1IDB)

Torsdag 29. august kl. 1900 (1STA og 1STB)

Tirsdag 3. september kl. 1800 (2IDA og 2IDB)          

Tirsdag 3. september kl. 1900 (2STA,2STB og 2STI) 

Velkommen til nytt skoleår!

Alle elever møter i festsalen på skolen mandag 19. august kl. 0830.